დირექტორის მისაღები

ელ-ფოსტა: ელ ფოსტა

ტელეფონი: (+995 32) 2 34 37 41

ტელეფონი: (+995 32) 2 42 16 16

ext. (100) ან (111)

მობილური: (+995) 599 38-99-89

მობილური: (+995) 595 17-40-46;